Vision

Vision

Azərbaycan istehlakçısının ən sevimli supermarketi olaraq ölkəmizin hər bir guşəsində müştərilərimizə xidmət göstərmək FRESCO ailəsinin nail ola biləcəyi ən yüksək hədəfdir. Hazırda əhalinin qida və qeyri-qida təminatı üzrə 600-dən artıq işçi ilə 10-dan çox supermarketdə satış gerçəkləşdirən bir şirkətdir.