Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsidir

Su çərşənbəsi ilə bayrama hazırlıqlar başlayır.
Su çərşənbəsi boz ayın dörd çərşənbəsinin ilkidir.
Su-həyat verən, dirildən, xoşbəxtlik gətirən müqəddəs bir inam obyekti kimi çıxış edir.
Su-həyat mənbəyi, aydınlıq rəmzidir.
Ömrünüz su qədər uzun və pak olsun!